Huren in Spanje

Disclaimer

 

De informatie op deze website is opgesteld met als doel informatie te verschaffen over SDN Holiday Houses, haar partners en de huizen die te huur en/of te koop worden aangeboden op deze site.

Hoewel de website met de uiterste zorg is samengesteld, kan geen garantie worden gegeven voor wat betreft de volledigheid en correctheid van de informatie hierin beschreven.

Checkt u daarom altijd eerst de informatie voordat u overgaat tot actie door telefonisch of per e-mail contact op te nemen met SDN Holiday Houses, de betreffende SDN HolidayHouses partner of uw reisagent. Ten aanzien van beleggingsbesluiten kunt u niet uitsluitend afgaan op de informatie op deze site. Een bezoek aan onze website impliceert dat u er mee akkoord gaat dat SDN Holiday Houses niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade en/of het verlies van informatie, direct of indirect, voortkomend uit het gebruik van deze website.

Auteursrecht
SDN Holiday Houses bezit het auteursrecht van alle informatie op deze website. Uw toegang tot deze site geeft u geen recht om de informatie of delen ervan te reproduceren en/of te distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming hiervoor van SDN Holiday Houses.